Jeśli szukasz sposobu na zmniejszenie rachunków za prąd, program „Mój Prąd” 5.0 może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. To program dofinansowania dla osób prywatnych i firm, którzy chcą zainwestować w instalację fotowoltaiczną lub mikroinstalację wiatrową.

Dzięki dofinansowaniu z programu „Mój Prąd” 5.0 możesz zmniejszyć koszty inwestycji o nawet 50%. Co więcej, produkcja własnej energii elektrycznej nie tylko zmniejsza koszty, ale także pozwala na ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

Program „Mój Prąd” 5.0 jest kontynuacją wcześniejszych edycji programu, które cieszyły się dużą popularnością wśród Polaków. Program ten stanowi wsparcie finansowe dla osób prywatnych i firm, które chcą inwestować w odnawialne źródła energii. Dzięki dofinansowaniu, inwestycja w instalację fotowoltaiczną lub mikroinstalację wiatrową staje się bardziej opłacalna, a oszczędności na rachunkach za prąd mogą być znaczne.

Aby skorzystać z dofinansowania z programu „Mój Prąd” 5.0, należy spełnić określone wymagania i złożyć odpowiedni wniosek. Wśród wymagań znajduje się m.in. posiadanie obywatelstwa polskiego lub statusu osoby bezpaństwowej z zameldowaniem na terenie Polski, posiadanie ważnego ubezpieczenia OC instalacji oraz zapewnienie, że instalacja będzie służyć produkcji energii elektrycznej tylko dla jednego obiektu.

Ważnym aspektem programu jest także wybór odpowiedniego instalatora, który będzie odpowiedzialny za montaż i uruchomienie instalacji. Instalatorzy, którzy chcą świadczyć usługi w ramach programu „Mój Prąd” 5.0, muszą spełniać określone wymagania, m.in. posiadać uprawnienia do projektowania i wykonywania instalacji fotowoltaicznych oraz mieć doświadczenie w tej dziedzinie.

Po spełnieniu wymagań i wyborze odpowiedniego instalatora, można złożyć wniosek o dofinansowanie z programu „Mój Prąd” 5.0. Wniosek należy złożyć w jednym z Banków Spółdzielczych, które uczestniczą w programie. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań oraz kosztorys inwestycji.

Dofinansowanie z programu „Mój Prąd” 5.0 wynosi maksymalnie 50% wartości inwestycji, jednak kwota ta nie może przekroczyć 5 tys. zł za 1 kW mocy zainstalowanej